Linki
allegro ebay youtube onet wp interia
kolo interia e kolo kurierkolski okraglemiasto interia
facebook nk interia pomponik lech lotto
pkp          
pkobp mbank bzwbk ing raiffeisenpolbank bph
credit agricole milenium  deutschebank toyata    
 bierdonka  lidl  kaufland  tesco  carrefour  polomarket
 ikea  castorama  bricomarche  szabelski  macro  selgros
 mediamarkt  mediaexpert        
           
           

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018, poz. 1000).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Mariusz Walczak, NIP: 6661477529, REGON: 310329616 oraz Marcin Janiak, NIP: 6661786791, REGON: 300046234 – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą INFOELTECH s.c. ul. Nowowarszawska 2A, 62-600 Koło, NIP: 666 20 22 015 zwanych dalej „Administratorem”.
 2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby INFOELTECH s.c. ul. Nowowarszawska 2A, 62-600 Koło Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:
  1. realizacji umów zawartych z Administratorem – podstawa prawna – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
  2. (wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  3. nawiązania kontaktu z klientem w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszej spółki, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celem realizacji umowy lub świadczenia usługi oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W sytuacji roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Podane dane osobowe są wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 8. Żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
 10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl .