Cennik usługi „INFONET Internet” Promocja

Opłaty aktywacyjne oraz abonamentowe

 PROMOCJA 12 m-cy:

Przepustowość

Przyłączenie

Router

Miesięczne opłaty

abonamentowe

do 1 mb/512 kbps

299 zł

59 zł

12 zł* / 25 zł

do 3 mb/512 kbps

249 zł

59 zł

17 zł* / 35 zł

do 5 mb/672 kbps

199 zł

49 zł

25 zł* / 50 zł

do 7 mb/672 kbps

149zł

49 zł

32 zł* / 65 zł

do 10 mb/1 mb

99 zł

49 zł

37 zł* / 75 zł

do 12 mb/1 mb

49 zł

49 zł

42 zł* / 85 zł

 * cena promocyjna przez 1 m-c

PROMOCJA 24 m-ce:

Przepustowość

Przyłączenie

Router

Miesięczne opłaty

abonamentowe

do 1mb/512 kbps

199 zł

59 zł

 10 zł* / 20 zł

do 3 mb/512 kbps

99 zł

59 zł

15 zł* / 30 zł

do 5 mb/672 kbps

99 zł

49 zł

22 zł* / 45 zł

do 7 mb/672 kbps

99

49 zł

30 zł* / 60 zł

do 10 mb/1 mb

49 zł

49 zł

35 zł* / 70 zł

do 12 mb/1 mb

1 zł

49 zł

40 zł* / 80 zł

 * cena promocyjna przez 2 m-ce

 

      1. Opłaty dodatkowe 
     

cena

Ponowna konfiguracja połączenia internetowego

40 zł

Ponowna instalacja urządzenia dostępowego

40 zł

Ponowne włączenie do sieci INFONET

5 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisu

40 zł

Cesja umowy

10 zł

Opłata za zerwanie umowy przez lub z winy Abonenta

200 zł

Niedotrzymanie terminu Zwrotu Urządzenia lub Wyposażenia dodatkowego (opłata za każdy dzień)

5 zł

         

Cennik obowiązuje od: 1 lutego 2016 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.